360° Digitale Strategie

Wist je dat de levensduur van een gemiddeld Amerikaans bedrijf in de afgelopen 60 jaar verkort is van 70 naar 12 jaar? En wist je dat slechts 60 van de originele 500 bedrijven in de Forbes Fortune 500 van 1954 nog bestaan? De rest kon niet mee. Ze slaagden er niet in om hun gebruikers op lange termijn aan zich te binden en raakten verward in het net van digitale ontwikkelingen en marktevoluties. 

Heb jij de stap naar een 360° digitale strategie nog niet gezet? Dan wordt het hoog tijd!

Wat is een 360° digitale strategie?

De term ‘digitale strategie’ wordt te pas en te onpas gebruikt. Nét geen buzzword, en het heeft in de afgelopen jaren wel wat van zijn kracht verloren. Dat betekent echter niet dat je het licht mag opvatten, of je vragen erover onbeantwoord moet laten. Een digitale strategie is in onze samenleving cruciaal voor het reilen en zeilen van je onderneming. Logisch, want door de enorme snelheid waarop nieuwe digitale ontwikkelingen op je afgevuurd worden, kan je niet anders dan je aan te passen.

Definitie

Een digitale strategie is een overkoepelende businessstrategie op het hoogste niveau van je bedrijf met als doel doordacht in te kunnen spelen op markttrends en -innovaties. Met een 360° roadmap gaan we daarbij verder dan een missie en visie, maar graven we tot de kern van elke pillar in je onderneming.

digitale strategie mensen

Mensen

Mensen zijn de fundamenten van je strategie. Eigenlijk start bijna alles bij mensen. Intern, en extern. Het gaat over het management van je onderneming, de werknemers, maar ook alle stakeholders. Zo streef je naar een optimale samenwerking, op elk vlak.

digitale strategie processen

Processen

De brandstof van je visie. Dit gaat over je manier van werken, over je missie, je Key Performance Indicators (KPI’s) en de manier waarop je team dit nastreeft. Die zijn best zo efficiënt mogelijk georganiseerd, zodat de focus volledig kan gaan naar wat telt: groei.

digitale strategie tools

Tools

Het gereedschap van je team, en dus alles wat je mensen en processen nodig hebben om beter en sneller te functioneren. Het gaat bijvoorbeeld over Customer Relationship Management (CRM), Artificial Intelligence (AI), of op maat gemaakte software.

Waarom het cruciaal is voor het voortbestaan van je bedrijf?

Als je opgelet hebt, weet je nu dat zo’n digitale strategie eigenlijk onmisbaar geworden is. Door alle technologische en economische ontwikkelingen zijn er nieuwe businessmodellen tot leven gekomen, zijn verdienmodellen veranderd en is veel van je kennis niet meer relevant om nu toe te passen. Digitalisering is daardoor bepalend voor het voortbestaan van je onderneming. Jouw klanten bevinden zich online, en verwachten snelle en gepersonaliseerde premium oplossingen. Voldoe je daar niet aan? Dan steken je concurrenten je in no time voorbij. 

Traditionele media worden vaak gezien als een vorm van eenrichtingscommunicatie. Je verspreidt jouw boodschap naar zoveel mogelijk mensen. Dat is niet altijd even meetbaar en niet altijd even gericht naar de juiste doelgroep. Sociale media, daarentegen, laten je toe om heel gericht te communiceren met een super relevante doelgroep. Je verstuurt gepersonaliseerde boodschappen en creëert interactie. Dat biedt dus een heleboel cruciale voordelen!

Jouw investering in sociale media wordt daardoor heel erg waardevol. Bovendien moet je het eigenlijk bekijken als een enorme bron van kennis. Je staat nog dichter bij je doelgroep, waardoor je hen ook beter leert kennen, op een plek waar ze zich thuisvoelen. Je leert je ideale klanten beter te begrijpen zodat je jouw boodschap, product of dienst nog waardevoller kan maken. Het resultaat? Meer business!

711

MILJOEN

actieve internetgebruikers

470

MILJOEN

socialmediagebruikers

1.09

MILJARD

smartphoneconnecties

6:43

UUR

dagelijks internetgebruik

Digitale transformatie van je bedrijf

Het is dus tijd om het roer om te gooien, en te kiezen voor een 360° digitale roadmap: het plan dat jouw bedrijf op het juiste, digitale pad zet. Digitale transformatie, wordt al eens gezegd. We horen het je al bijna denken: ‘Digitale transformatie, is dat geen overrated buzzword?’ Toegegeven, het wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Enkel door het in de juiste context te gebruiken, gekoppeld aan een relevant actieplan, krijgt die term de waarde die het verdient.

Een digitale transformatie is de toepassing van nieuwe technologieën om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat is gedeeltelijk misleidend, omdat het eigenlijk over veel meer gaat dan het vervangen van bestaande technieken. Je kan namelijk niets transformeren dat er nog niet is. Vaak is zo’n vervanging niet voldoende, en streeft een bedrijf naar een volledige turnover, gebaseerd op analyse en creatie. Bedrijven moeten hun business volledig optimaliseren en klaarmaken voor toekomstige bedreigingen en opportuniteiten, met behulp van van digitale tools, processen en mensen.

“Never start a business just to ‘make money’. Start a business to make a difference.”

Tijdens onze strategische workshops pakken we elk aspect van zo’n ‘transformatie’ aan, tot in het kleinste detail. Van tone of voice en kleurgebruik tot concurrentie en automation. Alles wordt samengevat in één gericht actieplan waarmee jij direct aan de slag kan.

Merkpersoonlijkheid

Je digitale strategie berust altijd op de kern van je bedrijf: waarom besta je? En welke meerwaarde biedt jij aan je klanten? Alles start vanuit een bepaalde persoonlijkheid. Een archetype, noemen we dat. Het gaat over kernkwaliteiten die aan de basis liggen van je bedrijf. Dat heeft dus veel te maken met je bestaansreden, en werkt als een sterk fundament voor alles dat je doet.

digitale strategie archetype brand

Het bestaat uit waarden en normen, een bedrijfscultuur, tone of voice en look en feel. Meer nog: het archetype van je bedrijf bepaalt mee het ‘waarom’ van je onderneming, en heeft daardoor invloed op je manier van werken, KPI’s, het type mensen dat bij je werkt. Door middel van dat archetype maak je de connectie met je klanten. Het mag dus niet verbazen dat dit zo belangrijk is. 

Tijdens een intensieve workshop bepalen wij niet alleen het archetype van je merk, maar ook die van jou persoonlijk en de mensen die het kortst bij je staan in de organisatie. Zo leer je hoe je op de beste manier met hen kan samenwerken. Dat alleen al optimaliseert je dagelijkse processen.

Krachtige concurrentieanalyse

Je bent waarschijnlijk niet de enige die de markt wil veroveren. Het is dus logisch dat je ook je concurrentie in kaart moet brengen. Dat doe je met een doordachte concurrentieanalyse, waarmee we zowel directe als indirecte spelers benaderen. Op basis van een aantal kritische succesfactoren die voor jouw onderneming cruciaal zijn, gaan we op zoek naar geduchte concullega’s in de markt. We ontdekken sterktes en opportuniteiten, en positioneren jouw bedrijf op de juiste plek. Strategisch, met groeipotentieel, en vanuit toekomstperspectief.  

Doordachte stakeholderanalyse

Naast je concurrentie blijft er een groep over die minstens even belangrijk is voor je onderneming: de stakeholders. 

Investeerders, leveranciers, klanten, medewerkers en andere partners. Zij hebben de meest waardevolle kennis en skills in handen waar jouw bedrijf enorm veel uit kan leren. Met gespecialiseerde tools en doorgedreven marktonderzoek bereiken we jouw stakeholders. We leren wat hen drijft, en hoe jouw digitale strategie daar best op inhaakt. 

digitale strategie stakeholders

Automatisatie van bedrijfsprocessen

Onderzoek is de basis. Uitvoering is de volgende stap. Intussen weten we heel goed hoe efficiënt jouw bedrijf scoort. Met een digitale strategie brengen we je huidige processen in kaart, en bouwen we de nodige tools die volledig om te schakelen of te optimaliseren zijn. Met een geautomatiseerd proces zorgen we ervoor dat je tijd en middelen bespaart. Zo hou je meer tijd over voor wat echt telt: de noden van je klanten, en hoe jouw oplossingen die bevredigen. 

Ideation en service design

Met een of meerdere doelgerichte brainstormsessies buigt ons multi-skilled team zich over jouw concepten. Aan de hand van een geoptimaliseerd creatief ideation process ontwikkelen we nieuwe ideeën die jouw bedrijf naar een hoger niveau brengen. Probleemoplossend, maar ook proactief, gebaseerd op voorspelde trends en toekomstige, digitale ontwikkelingen. Zo’n proces is dus essentieel voor jouw digitale strategie. Het vormt de basis voor design en ontwikkeling, en bepaalt de route van jouw businessplan. 

De allerbelangrijkste pion in de digitale strategie van je bedrijf? Dat zijn de gebruikers van je producten of diensten. Aan de hand van service design plannen en organiseren we de mensen, infrastructuur en communicatie van jouw oplossingen, om de kwaliteit ervan te optimaliseren. Dat kan alleen door de interactie tussen je product en de gebruikers op punt te stellen. Een design is namelijk alleen maar af en succesvol wanneer het effectief gebruikt wordt door de beoogde doelgroep. 

De ideale customer journey

Het is dus cruciaal om de behoeften van je buyer persona volledig in kaart te brengen, en de customer journey voor de volle 100 procent te begrijpen. Van eerste kennismaking tot geëngageerde influencer. Waar bevinden ze zich? Welke kanalen zijn voor hen het meest interessant? Waar kopen ze hun producten aan? Welke interesses vertonen ze en hoe gaan ze op zoek naar jouw producten of diensten? Onze UX- en UI-specialisten gaan aan de slag vanuit de overkoepelende strategie, en mappen de volledige user stories uit.  

Customer journey - Tunity

Een succesvol businessmodel

Jouw businessmodel was 10 jaar geleden misschien op punt, maar dat betekent niet dat die aangepast is aan de markt van nu. In het afgelopen decennium zijn er meer digitale innovaties en ontwikkelingen ontstaan dan ooit tevoren. Daardoor is niet alleen het beslissingsproces van jouw buyer persona veranderd, maar wijzigde het volledige denkproces. De consument is zich sterk bewust van alles dat er leeft, en wordt elke dag slimmer. We stemmen jouw businessmodel af op de evoluties in de markt, en houden daarbij rekening met elk micromoment in de customer lifecycle

Een digitaal actieplan

Met onze digitale strategie sturen we je niet naar huis met een heleboel mooie ideeën, maar brengen we de nodige acties in kaart op basis van hun prioriteit. Zo stapt jouw bedrijf écht voorbereid de toekomst in. Meer nog: na de oplevering van ons finale plan ondersteunen we jouw bedrijf zo lang jij dat nodig hebt. Met een team vol marketing-, design- en developmentexperten concretiseren en finaliseren we elke actie op jouw plan. Zo gaan we samen voor een consistente groei, zelfs in tijden van continue afleiding.

Tunity. Jouw partner in 
digitale marketing.
development.
bedrijfsstrategie.
design.
videomarketing.
smarketing.