juni 27, 2023

Overstappen naar Google Analytics 4: de belangrijkste verschillen die elk bedrijf moet kennen

1 juli 2023: deze datum zat er al een tijdje aan te komen. De officiële einddatum om de overstap te maken naar Google Analytics 4. GA4 markeert een verschuiving ten opzichte van Universal Analytics (UA) en biedt nieuwe functies en mogelijkheden voor het meten en begrijpen van gebruikersgedrag op jouw website. En je mag zeker zijn: er zijn veel verschillen tussen de nieuwe GA4 en de UI. Zo veel zelfs, dat sommige resultaten niet 100% overeenkomen. Dit komt onder andere door de nieuwe event-based manier van meten.

In dit artikel zullen we de redenen achter de overstap naar GA4 bespreken en de belangrijkste verschillen tussen GA4 en UA uitleggen, evenals de mogelijke impact op de resultaten.

Performance marketing
Performance marketing

Wat is GA4?

Je kan GA4 beschouwen als de nieuwste en wellicht meest geavanceerde generatie van Google Analytics. Het ziet er dan ook heel anders uit dan wat je gewend bent van UA. Dat is logisch, want het gaat hier niet over een upgrade of aanpassing. Het gaat over een volledig nieuwe versie waarbij machine learning en modellering centraal staan. Daardoor wordt GA4 ook wel omschreven als een toekomstgerichte benadering van het meten en analyseren van websitegegevens.

GA4 legt de nadruk op gebeurtenisgerichte metingen, waarbij alle gebruikersacties worden bijgehouden met een aanpak die veel meer op privacy gericht is. Het platform gebruikt geen third party cookies, maar focust zich vooral op first party cookies en machine learning om ‘de gaten op te vullen’.

Waarom de overstap naar GA4?

Toekomstbestendigheid

Een van de belangrijkste redenen voor de overstap naar GA4 is dat het platform is ontworpen om te voldoen aan de veranderende behoeften en trends in het digitale landschap. Met de opkomst van nieuwe technologieën, zoals mobiele apps, slimme apparaten en de toenemende focus op privacy, moest Google Analytics evolueren om beter inzicht te bieden in het gedrag van moderne gebruikers. GA4 biedt een solide basis voor toekomstige ontwikkelingen en zal naar verwachting continu worden bijgewerkt en verbeterd.

Cross-platform tracking

GA4 verbetert bovendien het vermogen om gebruikersinteracties te meten over verschillende apparaten en platformen. In het huidige digitale tijdperk waarin mensen meerdere apparaten gebruiken, zoals smartphones, tablets en desktops, is het essentieel om een holistisch beeld te krijgen van het gedrag van gebruikers. GA4 maakt gebruik van geavanceerde trackingtechnieken, zoals gebeurtenisgerichte modellering, waardoor je beter kunt begrijpen hoe gebruikers omgaan met je merk, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken.

Privacy-issues

Het staat vast dat privacy enorm belangrijk is in dit digitale tijdperk. Met de komst van de GDPR in 2018 werd de privacy-kwestie plots nog belangrijker dan ooit, en kwam het bovenaan de agenda van heel wat bedrijven, maar ook consumenten. Gebruikers zijn zich steeds meer bewust van het belang ervan. Ze kiezen er dan ook bewust voor om hun sessies net niét te laten tracken en niét akkoord te gaan met alle cookies. Google Analytics werd dan ook verplicht om enkele grote veranderingen door te voeren om toch relevante inzichten te blijven voorzien.

 

Universal Analytics kwam namelijk onder vuur te liggen van Europese autoriteiten. Het zou de GDPR-regels inzake gegevensoverdracht niet voldoende respecteren. GA4 is dus sterker gericht op privacy. Althans, dat zou moeten. Er bestaan nog steeds vraagtekens bij GA4 omdat er nog steeds bepaalde gegevens in de VS verwerkt worden.

 

GA4 heeft in ieder geval wel een aantal van de voornaamste problemen aangepakt door artificial intelligence (AI) te gebruiken om modellen te creëren die een inzicht geven in hoe gebruikers die niet gevolgd willen worden, zich online gedragen.

Belangrijkste verschillen tussen Google Analytics 4 en Universal Analytics

Dat klinkt als een enorme aanpassing. Logisch, want dat is het ook! GA4 werkt op een compleet andere manier, waardoor het in het begin even aanpassen zal zijn als je ermee werkt of zelfs als je gewoon bepaalde data gerapporteerd krijgt. We leggen de voornaamste verschillen in werking uit en kijken even naar welke gevolgen dit kan hebben op de resultaten.

Een nieuw gegevensmodel: gebeurtenisgericht meten

In tegenstelling tot het gegevensmodel van de paginagerichte meting in UA, is GA4 gericht op gebeurtenissen. Dit betekent dat het niet alleen bijhoudt welke pagina’s gebruikers bezoeken, maar ook welke acties ze ondernemen, zoals het indienen van een formulier, het afspelen van een video of het toevoegen van een product aan hun winkelwagentje. Deze verschuiving stelt je in staat om gedetailleerdere inzichten te verkrijgen over het gebruikersgedrag en de betrokkenheid bij uw website.

Verbeterde analyse van levenscyclus

GA4 introduceert de levenscyclusanalyse, waarmee je gebruikersstromen kunt volgen vanaf het moment dat ze voor het eerst interactie hebben met je merk tot het moment van conversie. Deze analyse helpt je te begrijpen welke stappen gebruikers nemen op weg naar conversies en waar ze mogelijk afhaken. Door het volgen van de levenscyclus van gebruikers kun je waardevolle optimalisatiemogelijkheden identificeren en je marketinginspanningen beter afstemmen op de behoeften van je doelgroep.

De impact op de getoonde resultaten

Leercurve en vergelijking met historische gegevens

Aangezien GA4 een andere meetmethode hanteert dan UA, kan de overstap een leercurve met zich meebrengen. Het kan enige tijd duren om vertrouwd te raken met de nieuwe interface en rapportagemogelijkheden. Bovendien is het belangrijk op te merken dat GA4 geen historische gegevens importeert vanuit UA. Als gevolg hiervan kunnen directe vergelijkingen met eerdere prestaties moeilijker zijn. Daarom hebben we GA4 een tijdje parallel gebruikt aan UA, als een soort overgangsperiode. Op die manier verzamelden we de afgelopen tijd toch al voldoende data in GA4, zodat we het beter begrijpen en we beter kunnen vergelijken.

Diepere inzichten in gebruikersgedrag

Door de gebeurtenisgerichte meting en verbeterde analysemogelijkheden biedt GA4 diepere inzichten in het gedrag van je gebruikers. Zo kun je gedetailleerde gebeurtenissen bijhouden en het traject van gebruikers doorheen je website beter leren begrijpen. Hoewel dit in het begin een verschuiving veroorzaakt in hoe je je resultaten interpreteert, biedt het potentieel voor nauwkeurigere analyses en optimalisatiemogelijkheden op de lange termijn.

Een verschil in sessies in GA4 en UA

De kans is groot dat je plots veel minder sessies ziet in GA4 dan in UA. Dat komt net omdat er op een andere manier gemeten wordt. Het is dus niet zo dat het ene cijfer juist is en het andere fout. We geven je een aantal redenen mee waarom die data anders getoond wordt:

  • Door de nieuwe manier van meten gebruikt GA4 een statistisch model om het aantal sessies in te schatten, terwijl UA de sessies direct meet.
  • Geografische instellingen: klanten die tijdens middernacht surfen worden niet meer meegerekend als nieuwe sessie in GA4.
  • Door de nieuwe manier van meten zal ook het aantal gebruikers verschillen, waardoor ook het aantal sessies wordt beïnvloed.
  • Je kan ook een verschil in betrokkenheidsduur ontdekken.

Bye bye bounce rate

Of toch bijna. De bounce rate zal niet meer als standaard metric getoond worden, maar wél nog gemeten worden. De manier waarop dit gemeten wordt verschilt echter ook met hoe dit in UA gebeurde. In UA is de bounce rate het percentage van sessies dat slechts één pageview bevat op je website. Als een bezoeker bijvoorbeeld na een klik op een advertentie op een blogartikel terecht kwam maar verder geen actie ondernam (lees: een gebeurtenis activeerde) vooraleer hij de website weer verliet, werd dit meegerekend als ‘bounce’. De bounce rate is het aantal bounces gedeeld door het aantal sessies.

 

Het probleem daarbij is dat deze gebruiker misschien geen actie ondernam, maar misschien wel tien minuten de tijd heeft genomen om het artikel te lezen. De bounce rate gaf zo dus soms een vertekend beeld van de realiteit als het gaat over waardevolle bezoekers.

 

In GA4 wordt de bounce rate daarom bekeken als het tegenovergestelde van de ‘engagment rate’: het percentage van sessies die niet ‘engaged’ was. Engaged sessies worden dus bijgehouden en de bounce rate wordt op basis daarvan berekend. Maar wat is dat juist?

 

Een engaged sessie:

  • duurt langer dan 10 seconden;
  • triggert een conversie event;
  • of bekeek twee of meer pagina’s.

Conclusie

De overstap naar Google Analytics 4 biedt aanzienlijke voordelen voor het meten en begrijpen van gebruikersgedrag op uw website. Door de verschuiving naar gebeurtenisgerichte meting en verbeterde analysemogelijkheden stelt GA4 jou in staat om diepere inzichten te verkrijgen en uw marketingstrategieën beter af te stemmen op de behoeften van jouw doelgroep. Hoewel de overstap enige aanpassing vergt en vergelijkingen met historische gegevens uitdagender kunnen zijn, is het de moeite waard om de nieuwe mogelijkheden van GA4 te verkennen en te benutten om jouw digitale succes te vergroten.

 

Twijfel je of alles goed staat? Wij kijken graag voor je na of het allemaal in orde is. Neem contact met ons op en we helpen je graag verder!

Vorige
Volgende