september 6, 2018

Obstakels van topbedrijven en hoe Tunity onrechtstreeks wegwijzer biedt

Bedrijven op een kwaliteitsvolle, competitieve en goed presterende manier in de markt zetten. Het is de handelsmissie van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK). Verschillende grote organisaties als Brussels Airportde Nationale Loterij en Proximus streven naar die business excellence.

 

Ze worden hierin bijgestaan door VCK-consultants. Hun specialisaties zijn erg uiteenlopend: van ISO-certificaten tot de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en kwaliteit in het algemeen. Ze stellen audits op die bedrijven vertellen hoe ze op dit vakgebied functioneren: waar liggen de pijnpunten en hoe loopt de weg naar verbetering?

Computer mockup
Computer mockup

In gesprek voor kwaliteit

Om die audits nog kwalitatiever te maken, helpt Tunity VCK-consultants bij het opstellen van een Quality Audit Roadmap (QAR). Het is een checklist met mogelijke pijnpunten in de bedrijfswereld en hoe hier strategisch mee moet worden omgegaan. Het is een checklist die niet alleen een gids is voor bedrijven, maar ook een handleiding voor kwaliteitsconsultants.

 

De basis van de checklist werd gelegd tijdens een strategische meeting. Alle consultants deelden de problematiek waarmee ‘hun’ bedrdijven mee worstelen. Wat tijdens die meeting bleek, verbaasde iedereen: verschillende consultants legden dezelfde obstakels op tafel.

Zwakke schakels in sterke bedrijven

Het bevestigt des te meer de nood aan duidelijke richtlijnen die de bedrijven gidsen naar perfectie. Want hoe kan het dat bedrijven zich niet bewust zijn van alle competenties van hun personeel? Een ondoordachte inzet van het personeel doet het gehele bedrijfsproces vertragen.

 

Hoe kan het dat het management vaak niet mee is met wat er zich binnen het bedrijf afspeelt? Ze missen de nodige communicatietools en kunnen bijgevolg geen doordachte doelstellingen of Key Performance Indicators (KPI’s) opstellen. Als je niet weet waar je staat, kan  je onmogelijk inschatten wat je kan bereiken en wat de mogelijkheden zijn.

Nieuwe, gedeelde inzichten, geven nieuwe kansen tot verbetering.

Hoe komt het dat de verantwoordelijkheden van personeelsleden vaag zijn of hun kennis niet compatibel is met het takenpakket? Het zorgt voor tijdsverspilling. Zonde, want iedereen weet dat tijd gelijk is aan geld.

Deel ervaring en krijg expertise

Kortom, de bevindingen uit die ene meeting waren schrijnend, maar ook de trigger naar betere en samenhorende inzichten van de consultants. Iedereen is zich bewust van de obstakels, mogelijke oplossingen en de gewenste effecten in de toekomst.

 

De meeting was als het ware een moment van “refreshment”. Het was een interessante uitwisseling van invalshoeken, ideeën, obstakels en oplossingen. De meeting was ook een moment van luisteren naar elkaar. Het was de uitgelezen kans voor de consultants om van elkaar te leren.

 

Wijsheid begint bij het openstaan voor andere ideeën.

In de toekomst

Als moderator is Tunity erg tevreden met het resultaat van die meeting. De deelnemers bevestigden dit:

 

“Het is intrigerend en inspirerend om te zien dat over diverse sectoren heen (van overheid over productie tot retail) dezelfde problematiek voorkomt die dan nog vaak gelijklopende oplossingen vergt.”

Voor die gelijklopende oplossingen stellen de consultants checklists op, bestemd voor de VCK-bibliotheek. Het ultieme doel is om bij elke aangesloten organisatie bedrijfsgroei te stimuleren. Het gaat niet alleen om groeien in cijfers, maar ook in professionalisme. Het vraagt betere verstandhoudingen in bedrijven, betere inschatting van competenties en een grotere kennis van de klant.

 

Na nieuwe audits op basis van de checklists krijgt de VCK de data binnen en zet die om in benchmarks en forecasts. Het doel is om een bedrijf te laten zien waar ze nu staan tegenover een andere concurrent. Van elkaar leren, het zorgt steeds opnieuw voor verbetering.

Vorige
Volgende